Klicken Sie auf das Bild für
eine grössere Ansicht
Bedrohungslevel 2
Typ: Trojans

Trojan Clicker-IP

Trojan.Clicker-IP ist ein gefährlicher Trojaner, der auf die bestimmten Webseiten die Benutzer umleitet, wenn man sich bei der Suche vertippt. Trojan.Clicker-IP kann auf Ihrem Computer installiert werden, ohne Sie darüber zu informieren. Dann kann Trojan.Clicker-IP auch weitere Malware herunterladen und installieren. Das Löschen von Trojan.Clicker-IP ist besonders empfehlenswert, da es eine seriöse Bedrohung ist.

Scanner für Trojan Clicker-IP herunterladen
  • Schnelle und geprüfte Lösung für die Entfernung von Trojan Clicker-IP .
  • Sichern Sie Ihren Desktop und starten Sie jetzt!
disclaimer

Wie man manuell Trojan Clicker-IP blocken und löschen kann

Mit der Infektion verbundene Dateien löschen (Trojan Clicker-IP):

eiwaxoux.dll
btbb.exe
NIXwbX7t.exe
ov3csp84.exe
xb5ezz87.exe
fp1pdo91.exe
shfusion.exe
ComboFix.exe
Boonty.exe
xfd.exe
ooe.exe
yqs.exe
tgnqqc.exe
rgcnny.exe
M3SRCHMN.EXE
LMIGuardianSvc.exe
jqj.exe
dpp.exe
gbv.exe
aej.exe
yel.exe
wre.exe
Uok5we0I8.exe
twu.exe
TODDSrv.exe
tes.exe
rvg.exe
rqh.exe
rpi.exe
privacy.exe
Pgh4TpxyfiQmwj.exe
opera.exe
myl.exe
mcd.exe
lJdXERHJbXjhLX.exe
iSILN3G0AmDcXc.exe
gnk.exe
dfsc.sys
DA57.exe
D8C5D.exe
CA0A4982DB4.exe
B6232F3AAB6.exe
avgtdix.sys
avgldx86.sys
93A.exe
8FB.exe
806D5.exe
2433C.exe
09352.exe
winmgr.exe
VideoScavengerAuto.exe
tdx.sys
svp.exe
SmartCOP.exe
slide-fotos03.exe
serial.sys
PvrtVtYGxyGUr.exe
pdi.exe
netbt.sys
KBBDBGPH1.DLL
ipsec.sys
hpci.exe
HMFgNtmYAJdei3.exe
H3R0 Injector.exe
D447fduw0YPqnm.exe
CtByyvEPdkT.exe
CSS-START.exe
asyccfilt.dll
afd.sys
83.exe
2hlFYfeCAAu2PH.exe
directguide.dll
VRT3.tmp
pstc.exe
mwusbw32.dll
ipss.exe
chdc.exe
687247d8.dll
RegDoctor.exe
fastad.exe
V7Z8CFD6.EXE
V3KA3B07.EXE
V1K5572E.EXE
sgvtbs.exe
Z7B133E9.EXE
Z5BBF494.EXE
QoDjwbEuGdoGHHK.exe
msfkdb.exe
18538292.exe
wmphtc32.exe
avbhhfRgwD.exe
btw.exe
6DSS92c31Apgjk.exe
U5A9C6EE.EXE
aTube_Catcher_Installer.exe
aTube10294.exe
amplayer_setup.exe
aTube10297.exe
diskperff.dll
winhost_app.dll
sys028886144019.exe
svcnost.exe
SVCHOST.exe
runxpro.exe
prnet.tmp
net.net
mousepad11.exe
dfndred_7.exe
defender21.exe
b9.exe
winlogon.exe
IS109.exe
juchede.exe
explorer.exe
smss.exe
sashost.exe
System.exe
extra.exe
prg_cert.exe
ExtraSearch[1].exe
accesso-diretto[1].exe
VideoPlugin[1].exe

Dynamische Link-Bibliotheken löschen (Trojan Clicker-IP):

eiwaxoux.dll
KBBDBGPH1.DLL
asyccfilt.dll
directguide.dll
mwusbw32.dll
687247d8.dll
diskperff.dll
winhost_app.dll

Prozesse abbrechen (Trojan Clicker-IP):

btbb.exe
NIXwbX7t.exe
ov3csp84.exe
xb5ezz87.exe
fp1pdo91.exe
shfusion.exe
ComboFix.exe
Boonty.exe
xfd.exe
ooe.exe
yqs.exe
tgnqqc.exe
rgcnny.exe
M3SRCHMN.EXE
LMIGuardianSvc.exe
jqj.exe
dpp.exe
gbv.exe
aej.exe
yel.exe
wre.exe
Uok5we0I8.exe
twu.exe
TODDSrv.exe
tes.exe
rvg.exe
rqh.exe
rpi.exe
privacy.exe
Pgh4TpxyfiQmwj.exe
opera.exe
myl.exe
mcd.exe
lJdXERHJbXjhLX.exe
iSILN3G0AmDcXc.exe
gnk.exe
DA57.exe
D8C5D.exe
CA0A4982DB4.exe
B6232F3AAB6.exe
93A.exe
8FB.exe
806D5.exe
2433C.exe
09352.exe
winmgr.exe
VideoScavengerAuto.exe
svp.exe
SmartCOP.exe
slide-fotos03.exe
PvrtVtYGxyGUr.exe
pdi.exe
hpci.exe
HMFgNtmYAJdei3.exe
H3R0 Injector.exe
D447fduw0YPqnm.exe
CtByyvEPdkT.exe
CSS-START.exe
83.exe
2hlFYfeCAAu2PH.exe
pstc.exe
ipss.exe
chdc.exe
RegDoctor.exe
fastad.exe
V7Z8CFD6.EXE
V3KA3B07.EXE
V1K5572E.EXE
sgvtbs.exe
Z7B133E9.EXE
Z5BBF494.EXE
QoDjwbEuGdoGHHK.exe
msfkdb.exe
18538292.exe
wmphtc32.exe
avbhhfRgwD.exe
btw.exe
6DSS92c31Apgjk.exe
U5A9C6EE.EXE
aTube_Catcher_Installer.exe
aTube10294.exe
amplayer_setup.exe
aTube10297.exe
sys028886144019.exe
svcnost.exe
SVCHOST.exe
runxpro.exe
mousepad11.exe
dfndred_7.exe
defender21.exe
b9.exe
winlogon.exe
IS109.exe
juchede.exe
explorer.exe
smss.exe
sashost.exe
System.exe
extra.exe
prg_cert.exe
ExtraSearch[1].exe
accesso-diretto[1].exe
VideoPlugin[1].exe

Registry-Schlüssel entfernen (Trojan Clicker-IP):

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler\{5E06398E-3017-467B-A399-18425A20F655}
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUNONCE\ IEPR
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN\ HKLM
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN\ Juchede
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN\ NVIDIA Media Center Library
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN\ SystemMonit
RUNNING PROGRAM\smss.exe
Disclaimer

Kommentar absenden — WIR BRAUCHEN IHRE MEINUNG!

Kommentar:
Name:
Geben Sie die Zeichenfolge ein:
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots.